Základní škola


Kontrola textu, korekce, kontrola zaměstnanců


zde doplňte:


Rádi bychom Vás seznámili s naší „rodinnou“ školou, která se už svou velikostí a polohou snaží vytvořit optimální prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí. Snažíme se být otevření nejen rodičovské veřejnosti, ale i aktuálním trendům ve vzdělání, konkrétním potřebám jednotlivců. Naší prioritou zůstává ukázat dětem zdravý životní styl, který se promítne do základů jejich dalšího životního postoje. Jednoduše se snažíme umožnit všem najít si v životě to své místo.

Základní škola je plně organizovaná škola prvního stupně, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku především z Čisovic a Bojova (otevřeni jsme i pro děti z okolních obcí).

Pro výuku TV je využíváno víceúčelové sportovní hřiště, školní zahrada, dle potřeby i místní sokolovna. Žáci se každoročně účastní kurzů plavání, bruslení, lyžování.

Škola byla dovybavena interaktivní technikou, která byla spolu s počítačovou učebnou pořízena z dotace EU „Peníze školám“. Ve školním roce 2018/2019 proběhla obnova IT vybavení z dotace EU „Šablony I“.

O velké přestávce chodí žáci  po celý rok ven na školní zahradu.

Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá podle ŠVP naší školy s názvem „Malá škola“.

Spolupracujeme s mnoha odbornými lektory, kteří na škole vedou různé kroužky.

Zaměstnanci školy

  • Mgr. Lenka Hejnicová – ředitelka, výchovný poradce, učitelka Tv 
  • Mgr. Lenka Veselá – třídní učitelka I. třídy
  • Mgr. Jaroslava Brožová – třídní učitelka II. třídy
  • Světlana Bílková – třídní učitelka III. třídy
  • Mgr. Jana Seibertová – třídní učitelka IV. třídy
  • Mgr. Magdaléna Cihelková – vedoucí učitelka, metodik prevence, učitelka V. třídy
  • DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga III. třídy
  • Jana Fořtová – asistent pedagoga V. třídy
  • Petra Hůlová – školnice

boys-286245_1920