Školní jídelna

Kontrola textu, korekce, kontrola zaměstnanců

doplňte text – do kdy je splatné stravné,


zde doplňte:


Naše školní jídelna je v podstatě srdcem budovy. Je umístěna mezi základní školou a mateřskou školou. Stále ji průběžně dovybavujeme a modernizujeme, aby splňovala hygienické požadavky. Stravují se zde žáci základní školy, zaměstnanci a děti z mateřské školy. Vaříme jedno jídlo, ale chuťově a surovinami správně vyvážené. Prioritou školní jídelny je, vedle plnění norem dle spotřebního koše, především zdravě vařit. Využíváme dostupných čerstvých surovin, snažíme se zachovávat pestrost a vyváženost nabízených jídel. 

Dbáme na pitný režim, a aby atmosféra a prostředí v naší jídelně bylo kultivované a děti se naučily základním pravidlům stolování.


Informace o stravném

  • Odhlášky stravného nejpozději den předem tel. 318 592 854 , v čase od 14. – 15:00 hod. , nebo e-mailem stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16:  hod Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje! První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25

Denní normy stravného

Mateřská škola (3-6 let)     Mateřská škola (7 let)
Svačina 12,-
Oběd 19,-
Svačina 9,-
Celkem 40,-
Svačina 12,-
Oběd 21,-
Svačina 9,-
Celkem 42,-
Základní škola (7-10 let) Základní škola (11-14 let)
Oběd 27,- Oběd 29,-

Platby Stravného

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300
  • Stravné je splatné vždy do 15.dne odpovídajícího kalendářního měsíce
  • Do poznámky uvádějte jméno a třídu dítěte

Zaměstnanci Školní jídelny

  • Renata Petráková – vedoucí ŠJ
  • Helena Šímová – kuchařka
  • Olena Strnadová – kuchařka

Děkujeme, že nás kontaktujete v uvedené hodiny. V ostatním čase se plně věnujeme  provozu naší jídelny a nemůžeme bohužel zvedat a vyřizovat telefony.