Školní družina


Kontrola textu, korekce, kontrola zaměstnanců


zde doplňte:


Rádi bychom Vám zde podali základní informace o fungování školní družiny při ZŠ Čisovice. V letošním školním roce 2019 / 2020 jsou v naší školní družině otevřena dvě oddělení. Úkolem školní družiny je vyplnit volný čas dětí formou her a zábavy. Tím je dítěti umožněno aktivně odpočívat, hrát si, tvořit, poznávat.

Program naší družiny je vypracován tak, aby každému dítěti vyhovoval a aby  tak mohlo v kolektivu ostatních pracovat a hrát si dle vlastního rozhodnutí. Samozřejmě vzájemná interakce dětí je základem pro většinu činností. S fajn kolektivem dětí a jejich vlastními nápady je program hrou. A proto si my, i když pracujeme,  vlastně hrajeme. A kdo si hraje, nezlobí 🙂

Informace o provozu družiny

 • Provoz družiny: ráno od 6.45 do 7:3O hod., odpoledne po skončení vyučování do 16.30 hod.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci (a další uvedené oprávněné osoby k vyzvedávání) děti osobně nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 • Vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).
 • Ve školním roce 2019 – 2020 budou otevřena dvě oddělení ŠD.
 • Celková kapacita ŠD je 52 žáků. Do ŠD budou přijímáni žáci 1. – 4. ročníku dle kriterií pro přijímání žáků do ŠD.
 • Všichni zájemci z 1.třídy jsou zařazeni do I.odd. ŠD, zájemci z 2.třídy do II.odd. ŠD. 3.třída je rozdělena.

Skupiny

 •   I. oddělení  /1.,3. třída/ v učebně 3. ročníku
 • II. oddělení /2.,3.třída/ v učebně 4. ročníku

Kritéria pro přijímání žáků

 • Vzhledem k omezené kapacitě ŠD (52 žáků) budou přednostně umísťovány děti zaměstnaných matek a otců pracujících mimo domov. Ve dnech 3. – 9. 9. 2019 budeme vybírat potvrzení o zaměstnání od obou rodičů. Pokud nestihnete dodat potvrzení o zaměstnání do 9. 9 .2019, stačí dočasně čestné prohlášení zákonných zástupců. Potvrzení odevzdávejte třídním učitelkám nebo do ředitelny.
 • V případě většího počtu zájemců budou přijímáni žáci 1., 2., 3. ročníku a žáci 4. ročníku podle dopravní dostupnosti a dále v pořadí od nejmladšího.

Zaměstnanci Školní družiny

 • Katarina Javůrková – vedoucí vychovatelka, vychovatelka v I. odd. 
 • Mgr. Ivana Matějková – vychovatelka v II. odd. 
 • Jana Fořtová – vychovatelka v II. odd.