Platby

Kontrola textu + všech údajů, doplnění, chronologické uspořádání

kontrola účtů, doplnění splatností, var.symbolů, cen,  a pod, doplňit jakým způsobem se dá hradit, nikde jsem nenašla informaci o hotovosti, kontola QR. (tato stránka by měla obsahovat všechny platby a použitelná pro tisk rodičům)


zde doplňte: Každý žák v ZŠ, dítě v MŠ dostává na začátku své docházky variabilní symboly, které je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost školného i stravného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Přesné částky za stravné dostávají žáci a děti písemně ihned na začátku měsíce. Platit lze pouze převodem na účet školy.


 

U všech plateb uvádějte do poznámky jméno dítěte a třídu.

Číslo účtu školy: 181906214/0300

image


 • Mateřská škola: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Školné 500,- Kč/ měsíc  (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)

Každé dítě v MŠ dostává na začátku své docházky variabilní symbol, který je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost školného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Platit lze pouze převodem na účet školy.

 

 • Školní družina: Číslo účtu školy: 181906214/0300
 • Školné 220,- Kč/ měsíc

Každý žák v ZŠ dostává na začátku své docházky variabilní symbol, který je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost školného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Platit lze   pouze převodem na účet školy.

 

 • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Každý žák v ZŠ, dítě v MŠ dostává na začátku své docházky variabilní symbol, který je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost  stravného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Přesné částky za stravné dostávají žáci a děti písemně ihned na začátku měsíce. Platit lze pouze převodem na účet školy.

 • Ceník stravného
Mateřská škola (3-6 let)     Mateřská škola (7 let)
Svačina 12,-
Oběd 19,-
Svačina 9,-
Celkem 40,-
Svačina 12,-
Oběd 21,-
Svačina 9,-
Celkem 42,-
Základní škola (7-10 let) Základní škola (11-14 let)
Oběd 27,- Oběd 29,-

 • Kroužky

Zápis dětí na kroužky je možný do 30.9.2019, kapacitně naplněné kroužky se hradí na účet lektora do 5.10.2019, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Platby za kroužky za 2.pololetí se hradí na účet lektora do 31.1.2020, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V ZŠ písemně na lístečku podepsaném rodičem!

 • Angličtina pro 1. ročník –  cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Angličtina pro 2. ročník – cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Pilates ZŠ a MŠ – cena 854,-Kč, ve prospěch účtu: 1040995000/2700
 • Hudební kroužek – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 35-6421600247/0100
 • Keramika ZŠ a MŠ– cena 720,- Kč, ve prospěch účtu: 1145284053/0800
 • Španělština – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Jihoamerické tance – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Pletení – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800