Organizace ☀ ZŠ

Kontrola obsahu, korekce

zda by měla být organizace celého školního roku ( v tisku by vám mohl sloužit jako informace pro rodiče na prvních třídních schůzkách)


zde doplňte:


 

Organizace ZŠ

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny ve dnech 2. 3. – 8. 3. 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
 • Pátek 10.dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31.srpna 2020.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Provoz Základní školy

 • Vyučování začíná denně v 8:00 hod. Budova školy se otevírá v 7:30 hod
 • Po přezutí odchází žák do třídy.
 • Uvolnění žáka ze školy dříve než končí vyučování podle rozvrhu hodin je možné jen výjimečně. Učitelka předá žáka osobně rodičům.
 • Bude-li nutné z provozních důvodů ukončit vyučování a provoz ŠD jinak, budete informováni zápisem v žákovské knížce (notýsku).

Omluvy dětí

 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli.
 • Omluvenku je potřeba přinést do 3 dnů po skončení absence.