Organizace ☀ MŠ

Kontrola obsahu, korekce

zda by měla být organizace celého školního roku ( v tisku by vám mohl sloužit jako informace pro rodiče na prvních třídních schůzkách)


zde doplňte:


Provoz mateřské školy

 • Děti z oddělení Veverek a Koťat přicházejí s rodiči do mateřské školy od 6:45 do 8:00 hodin. (v 8.00 hod se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká)
 • V době od 6.45 do 7.30 hod je provoz MŠ spojený s ranní školní družinou.
 • Vyzvednutí dětí odpoledne je možné od 14.30 do 16.45 hod.
 • Čas pro vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů je od 11.45 do 12.00 hod (Poté je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena)
 • Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které odchází po obědě domů probíhá od 7.45 do 11.45 hodin.
 • Rodič předává dítě osobně paní učitelce. Uspořádání činností během dne je přizpůsobeno věku dětí, jejich biologickým, psychologickým a hygienickým potřebám. Jsou respektována jejich přání a momentální zájem.
 • V rámci dodržování času na stravování a pobyt venku se střídají činnosti spontánní a řízené, klidové a aktivní. Spontánní činnosti vycházejí ze zájmu dětí. Děti si vybírají z velkého množství her a tvořivých aktivit. Řízené činnosti bývají tematicky zaměřené. Jejich primárním cílem je aktivní rozvoj dítěte a jeho celoživotního učení, ale i pohybové vytížení dětí.

Jak nahlásit nepřítomnost dítěte?

 • Každý pracovní den od 6.45 do 8.00 hod na tel. č. +420 608 733 977 paní učitelce. Pro odhlášení je také možné využít omluvných archů v šatnách. Omlouvání předškolních dětí se z důvodu povinné předškolní docházky  zapisuje do omluvných archů v šatně i zpětně.

Jak odhlásit stravné?

 • Stravné se odhlašuje do školní kuchyně, a to nejpozději den předem, buď telefonicky
  tel.č. 318 592 854 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod., nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin. Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje!

Vybavení dítěte do MŠ

 • přezůvky
 • přezůvky
 • náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko, oblečení na pobyt venku, které lze ušpinit
 • obuv do deště (gumovky), pláštěnka
 • pyžamo
 • 2 balení papírových kapesníků na pololetí – předat paní učitelce
 • hřeben (nepovinné)
 • pracovní zástěra nebo triko (nepovinné)

Všechny věci mají být uložené v tašce, batůžku apod. na věšáku v šatně, kde má každé dítě svou značku, kterou jsou označeny také ručníky v umývárně a lůžkoviny. Oblečení (obuv) je dobré mít podepsané, aby nedocházelo k záměně!

Co do MŠ nepatří

 • žvýkačky
 • tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk
 • ostré předměty

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

 • Samostatně se najíst lžící
 • Samostatně pít z hrnečku nebo sklenice
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Samostatně používat WC, samostatně se umývat, dodržovat hygienu
 • Vysmrkat se, používat kapesník
 • Snažit se samostatně oblékat a nazouvat obuv
 • Poznat si své věci
 • Znát základy společenského jednání – pozdrav, poděkování, omluva
 • Umět si říci, co potřebuje
 • Respektovat pokyny dospělého

I na mateřskou školu je potřeba dítě řádně a včas připravit!