Kroužky

 

Zájmové kroužky ZŠ 2019- 2020

 • Angličtina pro 1.a 2. ročník – pondělí 13:00 – 13:45, kapacita 8-12 žáků
 • Pilates ZŠ – pondělí 14:15 – 15:00, kapacita 15-18 žáků
 • Hudební kroužek – úterý 13:00 – 14:00, kapacita 15-18 žáků
 • Keramika – středa 13:00 – 14:00, kapacita: 10-15 žáků
 • Španělština – čtvrtek 13:00 – 13:45, kapacita do 15 žáků
 • Jihoamerické tance – čtvrtek 13:50 – 14:35, kapacita 15-20 žáků
 • Pletení – čtvrtek 14:40 – 15:25, kapacita do 10 žáků

Zájmové kroužky MŠ 2019- 2020

 • Pilates MŠ – pondělí 15:15 – 16:00, kapacita 15-18 dětí
 • Keramika MŠ – středa 14:30 – 15:30, kapacita 10-15 dětí

Lektoři

 • Angličtina pro 1. a 2. ročník pí. Rogers 
 • Pilates pí. Neuerová
 • Hudební kroužek pí. Kumštátová
 • Keramika pí.Brožová
 • Španělština, Jihoamerické tance a Pletení Doris R.E.B.de Mykiska

Zápis a platby

Zápis dětí na kroužky je možný do 30.9.2019, kapacitně naplněné kroužky se hradí na účet lektora do 5.10.2019, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Platby za kroužky za 2.pololetí se hradí na účet lektora do 31.1.2020, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V ZŠ písemně na lístečku podepsaném rodičem!

 • Angličtina pro 1. ročník –  cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Angličtina pro 2. ročník – cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Pilates ZŠ a MŠ – cena 854,-Kč, ve prospěch účtu: 1040995000/2700
 • Hudební kroužek – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 35-6421600247/0100
 • Keramika ZŠ a MŠ– cena 720,- Kč, ve prospěch účtu: 1145284053/0800
 • Španělština – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Jihoamerické tance – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Pletení – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800