Dokumenty

Kontrola obsahu, korekce, chronologické uspořádání

zde doplňte všechny dokumenty celého subjektu a chronologicky uspořádejte – pouze v textech (nadpisech) bez příloh


zde doplňte:


 

Obecné dokumenty

 • GDPR – Ochrana osobních údajů
 • Formulář zdravotní způsobilost 2019-20 ( platnost dokumentu 24 měsíců )
 • Organizační řád školy 2019/2020
 • Výroční zpráva školy 2018/2019

Dokumenty  Základní škola

 • Školní vzdělávací program
 • Školní řád 2019/2020
 • Žádost o uvolnění žáka
 • Žádost o přestup žáka
 • Odhláška ze školy
 • Dokumenty k zápisu do ZŠ
 • Žádost-o-přijetí-ZŠ-2019
 • Zápisní list do 1.tř. ZŠ 2019
 • Kritéria přijímání do 1.roč. ZŠ pro školní rok 2020/2021
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

  Dokumenty Mateřská škola

  • Školní řád MŠ
  • Směrnice o úplatě 2019
  • Info. souhlas – plochá noha
  • Individuální vzdělávání – oznámení škole
  • Individuální vzdělávání – ukončení
  • Oblasti rozvoje dítěte dle RVP – MŠ Čisovice
  • Desatero pro rodiče předškoláka, materiál MŠMT
  • Potvrzení o výši vynaložených výdajů
  • Dokumenty k zápisu do MŠ
  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list
  • Kritéria přijímání do MŠ pro školní rok 2020/2021

           

  Dokumenty Školní družina

 • Směrnice o úplatě za školní družinu ve školním roce 2019-2020
 • Řád Školní družiny
 • Zápisní lístek do ŠD

Dokumenty Školní jídelna

 • Řád Školní jídelny
 • Stravovací řád pro MŠ
 • Stravovací řád pro ZŠ
 • Seznam alergenů
 • Směrnice o úplatě 2019
 • Jídelníčky

Dokumenty k projektům školy

 • PROJEKT PLÁNOVANÉ PŘÍSTAVBY ŠKOLY
 • PROJEKT VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY