Dokumenty ☀ MŠ

Kontrola obsahu, korekce, chronologické uspořádání

zde doplňte všechny dokumenty MŠ a chronologicky uspořádejte, (všechny tyto dokumenty budou také k nalezení v menu dokumenty)


zde doplňte:


Obecné dokumenty

 • GDPR – Ochrana osobních údajů
 • Formulář zdravotní způsobilost 2019-20 ( platnost dokumentu 24 měsíců)
 • Organizační řád školy 2019/2020
 • Výroční zpráva školy 2018/2019

mmm

Dokumenty Mateřská škola

  • Školní řád MŠ
  • Směrnice o úplatě 2019
  • Info. souhlas – plochá noha
  • Individuální vzdělávání – oznámení škole
  • Individuální vzdělávání – ukončení
  • Oblasti rozvoje dítěte dle RVP – MŠ Čisovice
  • Desatero pro rodiče předškoláka, materiál MŠMT
  • Potvrzení o výši vynaložených výdajů
  • Dokumenty k zápisu do MŠ
  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list
  • Kritéria přijímání do MŠ pro školní rok 2020/2021
 • Dokumenty k projektům školy
  • PROJEKT PLÁNOVANÉ PŘÍSTAVBY ŠKOLY
  • PROJEKT VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY